ما که هستیم؟

شرکت LemonAdd ارائه می دهد
راه حل های موثر هوشمند
برای کسب و کار کوچک یا بزرگ
&
کارآفرینان در سراسر جهان

ما چه کار میکنیم؟

 

راه حل های کسب و کار با استفاده از
IOT افزودنی در ارتباطات تلفن همراه
برای فروش، بازاریابی، تجربه کاربر
خدمات و راه حل های سفارشی.

Customized

Smart Systems

Smartech

Clients and Partners

We use environmentally friendly materials
Made of 100% recycled materials

  • Instagram